​​​​​Trygderefusjon

I utgangspunktet skal alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander som utgjør unntak fra denne regelen. Det er tannlegen og tannpleier selv, som på vegne av folketrygden, som gjør de medisinske vurderingene om pasienten har krav på stønad. Alle tilstandene er definert i Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, som blir utformet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Her er en kort omtale av de 15 tilstandene.

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte

Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven 

Kilde: www.Helfo.no