Rotfylling

Det finnes flere grunner til at vi må rotfylle en tann. Dette kalles endodontisk behandling. Det kan være et kariesangrep som går helt inn i nerven (pulpa), det kan være akutt betennelse (pulpitt) og det kan være en nekrose (tannen er død) kanskje fordi at tannen har stått ubehandlet over tid. Behandlingen går ut på at vi renser tannen innvendig i rotkanalene. Dette utføres vanligvis i 1 – 2 seanser. Først må tannen renses og vi legger i et bakteriedrepende middel. Etter noen uker hvis tannen er symptomfri, fyller vi tannen med rotfyllingsmateriale. Noen ganger kan man rotfylle i en seanse. Når tannen er ferdig rotfylt må man legge en toppfylling eller lage en krone.