Kjeveortopedi

 Vi henviser ved behov våre pasienter til naboklinikken Colosseum. For med informasjon se www.colosseumklinikken.no eller ta kontakt på tlf. 70 15 26 30.