Implantatbehandling


Implantat er titanskruer som festes i benet. Det kan erstatte en tann, flere tenner eller alle tennene. Implantat er en permanent løsning, ofte kan de vare livet ut. Erstatter du en eller flere tenner beholder du dine egne tenner intakte og det ser og føles ut som naturlige tenner. Mangel på tenner kan få kjevebenet til å krympe, denne prosessen stoppes ved innsetting av implantat. Et singel implantat erstatter en rot. På dette må vi sette på en krone. Ved flere implantater settes det på kroner eller en bro. Dette er avhengig av hvor mange implantat vi setter og posisjonen. Om du erstatter hele kjeven kan man sette inn en bro eller en akrylprotese.

Vår implantattannlege, Geir Slettvoll, er godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling for trygdens regning. En utredende undersøkelse er nødvendig før vi kan planlegge en implantatbehandling. Ved denne tar vi alle røntgenbilder som behøves og vi tar mål av ben om nødvendig. Etter dette kan vi planlegge og henvise til kirurg. Vi samarbeider med kirurg Jan Inge Leira. Han er fast på klinikken og utfører operasjoner. Ved komplekse behandlinger må vi noen ganger henvise til sykehuset.

Etter innsetting av implantat er det en tilhelingsperiode på ca. 8 - 12 uker. Denne kan variere avhengig av beinkvalitet og beinkvantitet. Når tilhelingsperioden er over tar vi avtrykk og sender til tanntekniker. De fremstiller kronen/broen eller protesen. Denne prosessen kan variere litt i tid, dette er avhengig av hvor mange innprøvinger vi må ha.

For å beholde ett godt resultat er munnhygiene veldig viktig. Tannlege eller tannpleier kommer til å instruere i vedlikehold når du er ferdig. Etter det kommer du til å bli innkalt til faste kontroller på dine implantat.